בעלי תפקידים

חברי מליאה

 

דב ליטבינוף, יו"ר

מועצה אזורית תמר

טל': 08-6688810, פקס: 08-6688910, מייל: [email protected]

כתובת: מועצה אזורית תמר, 86910

 

רוני מרום, סגן יו"ר

מועצה מקומית מצפה רמון

טל: 08-6588185, פקס: 08-6587478, מייל: [email protected]

כתובת: ת.ד. 1 מצפה רמון, 80600

 

ניסן בן חמו, חבר

עיריית ערד

טל: 08-9951609 ,מייל: [email protected]

כתובת: הפלמ"ח 6, ת.ד 100 ערד

 

ערן אטינגר, חבר

משרד החקלאות

טל: 03-9485435, פקס: 03-9485769, מייל: [email protected]

כתובת: האגף לשימור קרקע וניקוז ת.ד. 30 בית דגן, 50200

 

דני איש שלום, חבר

המשרד להגנת הסביבה

טל: 08-6264032, פקס: 08-6264111, מייל: [email protected]

כתובת: קריית הממשלה ת.ד. 230 באר שבע, 84100

 

ארז בדש, חבר 

מועצה אזורית תמר

טל: 08-6688805, פקס: 08-6688905, מייל: [email protected]

כתובת: מועצה אזורית תמר, 86910

 

עופרי צפנת, חברה

משרד הבריאות

טל: 08-6263479, פקס: 08-6263484, מייל: [email protected]

כתובת: קריית הממשלה ת.ד. 10050 באר שבע, 84100

 

 

ממלאי מקום לחברי מליאה

איילה אברהמי גובר, מ"מ נציג המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

טל: 08-9953224, פקס: 08-9952747, מייל: [email protected]

כתובת: עיריית ערד ת.ד. 100, 89100

 

גיל רייכמן, מ"מ נציג עיריית ירושלים

עיריית ירושלים

טל: 02-6297879, פקס: 02-6296475, מייל: [email protected]

כתובת: כיכר ספרא 1 ירושלים, 91007

 

אלליה וינטר, מ"מ נציג מ"מ מצפה רמון

מועצה מקומית מצפה רמון

טל:  08-6596202, מייל: [email protected]

כתובת: ת.ד. 1 מצפה רמון, 80600

 

נציג רשות הטבע והגנים

 

שחר ישכרוב, נציג

רשות הטבע והגנים הלאומיים

טל: 08-6280404, פקס: 08-6230021, מייל: [email protected]

כתובת: רח' האבות 19 באר שבע, 84215

 

 

נושאי תפקידים ברשות הניקוז

 

משרדי הרשות

רשות ניקוז ים המלח

טל: 08-6688815, פקס: 08-6688894, מייל: [email protected]

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

איתי פרימן, מנכ"ל הרשות

רשות ניקוז ים המלח

טל: 08-6688817, פקס: 08-6485917, מייל: [email protected]

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

שירי בן שחר, גזברית הרשות

רשות ניקוז ים המלח

טל: 08-6688876, פקס: 08-6485976, מייל: [email protected]

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

איתי קריספין, מהנדס הרשות

רשות ניקוז ים המלח

טל: 08-6688849, פקס: 08-6485949, מייל: [email protected]

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

שי אללחייני, מפקח הרשות

רשות ניקוז ים המלח

טל': 08-6688884, פקס: 08-6688949, מייל: [email protected]sda.org.il

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

אמרי בריקנר, מתכנן סביבתי

רשות ניקוז ים המלח

טלפון:  08-6688952, פקס:  08-6688879, מייל:  [email protected] 

כתובת: ד.נ ים המלח, נווה זהר, 86910

 

עו"ד דוד גיט, יועץ משפטי הרשות

משרד עו"ד ברק - גיט - מיסטראלל

טל: 03-6081757, פקס: 03-6081758, מייל: [email protected]

כתובת: דרך בן גוריון 13, בני ברק 5126016

 

רו"ח רענן לוי, מבקר פנים

משרד רו"ח רענן לוי ושות'

טל: 072-2365156, פקס: 072-2365176, מייל: [email protected]

כתובת: רח' המעגל 56 קרית אונו, 55402.  

 

רו"ח יורם שוטח, רו"ח מבקר

משרד יורם שוחט ושו"ת

טל: 08-6236118, מייל: [email protected]

כתובת: רח' גאולים 11 באר שבע