חדשות

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ   (להלן: "החברה"). בהסכם שעקרו מימון חלקי של תכנון פרויקט הסדרת גשר בכביש 90  מעל נחל בוקק, המבוצע על ידי החברה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעת נציג הרשות לעניין זה.

 

 

בכבוד רב

 

רשות ניקוז ים המלח