מכרזים

הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

תאריך סיור קבלנים: לא רלוונטי | סיור קבלנים: לא חובה
הנדון: הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף   רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") מרעננת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים המעוניינים להצטרף למאגר היועצים והמתכננים של הרשות, בהתאם להתמחויות ותתי התמחויות הנדרשים...